Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MIDAS24.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego Midas24.pl.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
3. Serwis Midas24.pl udostępnia zestawienia, analizy, porównania i materiały informacyjne dotyczące usług finansowych oferowanych przez zewnętrzne podmioty.

II. DEFINICJE

1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://midas24.pl
2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18-sty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Usługa – oferowane przez Serwis treści udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie.
4. Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z publikowanymi w nim treściami.
2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, jak również podawania danych osobowych.
3. Użytkownik ma możliwość sfinalizowania umowy z dowolną instytucją finansową dopiero po skorzystaniu z odnośnika przekierowującego na stronę tejże instytucji. Finalizacja umowy odbywa się poza Serwisem.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z prawem oraz Regulaminem.
2. Użytkownik nie ma prawa kopiować, rozpowszechniać i udostępniać treści publikowanych w Serwisie bez wyraźnego zaznaczenia źródła wspomnianych treści.

V. ZOBOWIĄZANIA AUTORÓW SERWISU

1. Autorzy dokładają wszelkich starań, by prezentowane w Serwisie treści były przygotowywane rzetelnie oraz były aktualne.
2. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy treściami publikowanymi w Serwisie, a ofertami instytucji finansowych.
3. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje losowe mające wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
4. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane w serwisie przez jego Użytkowników w formie komentarzy.
5. Autorzy mają prawo wykorzystywać Serwis w celach komercyjnych i reklamowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Regulaminu można kierować do nas za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://midas24.pl/kontakt
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku.
Midas24 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
2022