Najczęściej zadawane pytania

Ogólne pytania

Jak działa pożyczanie pieniędzy w sieci?

To prosty i bezpieczny sposób na zasilenie budżetu domowego. Korzystając z naszej porównywarki, użytkownik ma możliwość zapoznania się ze starannie wyselekcjonowanymi ofertami dostępnymi na rynku. Po podjęciu decyzji, co do wyboru firmy, użytkownik zostaje przekierowany na stronę instytucji, by tam dopełnić niezbędnych formalności. Stąd jest już o krok od uzyskania pieniędzy. Korzystając z nowoczesnych narzędzi można zatem szybko uzyskać niezbędną gotówkę bez wychodzenia z domu.

Jakich danych i dokumentów potrzebuję, by uzyskać pieniądze w sieci?

Formalności ograniczone są do minimum - wystarczy dowód osobisty. Klienci zazwyczaj proszeni są o podanie podstawowych danych, takich jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, a także seria i numer dowodu osobistego. W procesie weryfikacji niezbędny będzie również numer telefonu komórkowego oraz numer konta, na które chcielibyśmy przelać pieniądze, o które wnioskujemy.

Na co zwrócić uwagę porównując oferty?

Podstawowe parametry, które należy przeanalizować, to oczywiście dostępna kwota i czas spłaty, a przede wszystkim całkowity koszt pożyczki. Na ten ostatni składa się RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, a także wysokość odsetek naliczanych przez pożyczkodawcę. Warto zwrócić uwagę również na to, jak długo po zakończeniu formalności klient oczekuje na przelew. Pożyczając pieniądze zakładamy, że będziemy w stanie oddać je w terminie określonym w umowie, jednak powinniśmy także zapoznać się z kosztami, z którymi musimy się liczyć, w przypadku gdy nie uda nam się uregulować zobowiązania na czas lub też przedłużymy okres spłaty. Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy, dlatego też przed jej podpisaniem należy sprawdzić wysokość odsetek, którymi pożyczkodawca ma prawo nas obciążyć oraz wysokość jego bezzwrotnych kosztów.

Jak długo będę czekać na pieniądze po otrzymaniu decyzji?

Zaletą pożyczania pieniędzy w sieci jest nie tylko prosty i szybki proces wnioskowania o środki, ale także krótki czas oczekiwania na przelew. Różni się on w zależności od firmy: czasem pieniądze trafiają na nasze konto w ciągu kilku minut, niekiedy musimy na nie poczekać nieco dłużej. Pojawienie się środków na koncie jest uzależnione również od synchronizacji sesji przelewów międzybankowych ELIXIR. Czas oczekiwania na przelew powinien być określony w umowie i zawarty w formularzu informacyjnym.

Koszty i opłaty

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

To wszystkie opłaty, które musi ponieść konsument. Obok spłaty przyznanej kwoty, obejmują one odsetki, opłaty, prowizje i podatki, a także ewentualne marże. Ponadto koszty te zawierają opłaty za usługi dodatkowe (np. ubezpieczenia) w przypadku, gdy są one konieczne do uzyskania pieniędzy na określonych warunkach. 

Czym jest RRSO i jak je interpretować?

To rzeczywista roczna stopa oprocentowania, inaczej wyrażona w procentach wartość spłaty w skali roku. Pozwala ona na określenie, jak duża będzie wysokość naszego zobowiązania w stosunku do kwoty, którą otrzymamy. Wskaźnik RRSO sprawdza się przy kalkulowaniu kosztów długoterminowych zobowiązań. Gorzej wypada wtedy, gdy okres spłaty jest krótki.

Czym różni się RRSO od oprocentowania kredytu?

Oprocentowanie to wyrażona w procentach wartość odsetek w stosunku do kwoty, którą otrzymamy. Jest to zatem jedynie część naszego zobowiązania, która nie uwzględnia pozostałych opłat - zawartych w RRSO - takich jak choćby prowizje czy marże.

Czy pożyczka 0% faktycznie nic nie kosztuje?

Na rynku można znaleźć wiele ofert, które rzeczywiście wymagają jedynie spłaty otrzymanej kwoty. Najczęściej są to promocje przygotowane z myślą o osobach, które dotychczas nie starały się o pieniądze w danej firmie. Należy przy tym pamiętać, że promocyjne warunki mają zastosowanie tylko wtedy, gdy spłacimy zobowiązanie w terminie. Jeśli spóźnimy się ze zwrotem otrzymanej kwoty - firma pożyczkowa naliczy standardowe opłaty.

Czy mogę otrzymać pieniądze, mimo że nie spłaciłem jeszcze poprzedniego zobowiązania?

Jest to możliwe - tego rodzaju pożyczek udziela część firm prywatnych. Jednak zaciągając kolejne zobowiązania warto gruntownie przemyśleć, czy będziemy w stanie dokonywać terminowych wpłat i nie wpadniemy w tzw. spiralę zadłużenia. Ostateczna decyzja jest uzależniona od oceny ryzyka kredytowego, przeprowadzonej przez instytucję pożyczkową. Posiadanie niespłaconych zobowiązań zmniejsza szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji, ale jej nie przekreśla. 

Prawo do odstąpienia od umowy 

W jakim czasie mogę odstąpić od umowy zawartej z instytucją pożyczkową?

Odstąpienie od umowy możliwe jest w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Zgodnie z art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim, klient nie jest zobowiązany do podania przyczyny, dla której rezygnuje z transakcji.

Jakie koszty ponoszę odstępując od umowy?

Klient, który odstępuje od umowy, zobowiązany jest oczywiście do zwrotu otrzymanych pieniędzy, ale także do opłacenia odsetek za każdy dzień od momentu podpisania umowy do dnia spłaty. Pieniądze muszą zostać zwrócone pożyczkodawcy w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania umowy.

Regulacje prawne i instytucje nadzoru

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

Podstawowa różnica to źródło, z jakiego pochodzą pieniądze. Kredytu może udzielić wyłącznie bank, natomiast pożyczki – instytucja finansowa, ale nie tylko – pieniądze w takiej formie otrzymamy np. od osoby fizycznej. Kredytodawca może pożyczać środki nie będące częścią jego zasobów finansowych, natomiast pożyczkodawca dysponuje jedynie należącymi do niego pieniędzmi.

Czym bank różni się od instytucji pożyczkowej?

Banki kontrolowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego, natomiast firmy pożyczające pieniądze nadzoruje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bank ma możliwość pożyczania pieniędzy, które należą do jego klientów, z kolei instytucje udzielające pożyczek mogą dysponować jedynie własnymi środkami.

Dlaczego mogę dostać pieniądze w instytucji pożyczkowej, ale nie w banku?

Firmy pożyczające pieniądze na krótki okres mają względem klientów mniej restrykcyjne wymagania. Wystarczy weryfikacja tożsamości - najczęściej przeprowadzana za pośrednictwem konta bankowego oraz sprawdzenie klienta w rejestrach dłużników. Polityka banków odnośnie dysponowania pieniędzmi ich klientów jest nieco bardziej złożona - głównie dlatego, że banki najczęściej pożyczają większe kwoty na dłuższe okresy. Każda tego typu instytucja drobiazgowo sprawdza, czy potencjalny klient będzie w stanie sprostać wymaganiom umowy i oddać pieniądze w stosownym czasie wraz z odsetkami i pozostałymi obciążeniami.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która gromadzi informacje na temat osób korzystających z usług finansowych - dzięki jej bazom możliwa jest szybka weryfikacja klienta i ocena jego zdolności do spłaty zobowiązania. Bazy te udostępniane są wszystkim instytucjom działającym w sektorze finansowym.
potrzebujesz pomocy?
Szukasz
odpowiedzi
na inne
pytanie?
Kontakt
Midas24 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
2022