Usunięcie danych z bazy firmy pożyczkowej – czy klient może zostać zapomniany?

Spis treści:
Primary Item (H2)

Firmy pożyczkowe gromadzą w swoich bazach mnóstwo danych – ich znaczną część stanowią dane klientów. Udostępnienie tego rodzaju informacji konieczne jest, by firma mogła udzielić klientowi finansowego wsparcia, ale czy dane te muszą widnieć w rejestrach już po spłacie zobowiązania?

Czytając ten artykuł dowiesz się, jakie dane ma prawo przetwarzać firma pożyczkowa oraz w jakim celu. Szczegółowo omawiamy także usunięcie danych z bazy firmy oraz sprawdzamy, w jakich okolicznościach jest to możliwe.

Jakie dane przetwarzają firmy pożyczkowe?

Są to dane zarówno obecnych, jaki i byłych, a nawet niedoszłych klientów. Informacje gromadzone przez instytucje z sektora finansowego, można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to dane osobowe, które – zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE o RODO – stanowią „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)”. Druga kategoria mieści pozostałe informacje, na podstawie których wprawdzie nie da się zidentyfikować klienta, jednak stanowią one znaczące źródło wiedzy na jego temat.

Dane z obu kategorii mogą się nieznacznie różnić w zależności od firmy. W bazach znajdują się między innymi:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • numer konta osobistego,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • stan cywilny,
 • miejsce zatrudnienia i stanowisko / źródło dochodów,
 • wysokość dochodów,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym.

Świadomi klienci z założenia starają się chronić większość z powyższych danych. Z tego względu, po zakończeniu czynności związanych z zarządzaniem zadłużeniem, część zainteresowanych wolałaby usunąć dane z baz firm, co jest zrozumiałym posunięciem. Dlatego też warto dowiedzieć się, czy usunięcie danych jest możliwe oraz w jakim stopniu, ale także w jakim celu wymienione wyżej informacje są przetwarzane.

Dlaczego firmy pożyczkowe gromadzą dane klientów?

Z trzech powodów. Pierwszym z nich jest weryfikacja potencjalnego klienta. Firma, która decyduje się pożyczyć pieniądze danej osobie, musi mieć pewność, że informacje podawane przez wnioskodawcę są spójne, a pieniądze – w razie pozytywnej decyzji o udzieleniu wsparcia – trafią na właściwe konto. Weryfikacja klienta odbywa się na dwa sposoby: za pomocą tzw. przelewu weryfikacyjnego lub aplikacji weryfikacyjnej.

Więcej informacji na temat weryfikacji klienta można znaleźć tutaj.

Kolejnym powodem, dla którego firmy przetwarzają dane klientów, jest ocena ich zdolności kredytowej. Jest to proces kluczowy dla decyzji, co do akceptacji bądź odrzucenia wniosku o finansowe wsparcie. Ocena zdolności opiera się na wnikliwej analizie możliwości finansowych danej osoby – by tę analizę wykonać we właściwy sposób niezbędne jest zestawienie pewnych informacji pozwalających stwierdzić, czy dany klient będzie w stanie oddać pożyczone pieniądze wraz z odsetkami w określonym terminie. Pozwala to również oszacować maksymalną wysokość wsparcia, jakiego można mu udzielić.

O ocenie zdolności kredytowej w kontekście krótkoterminowych zobowiązań szerzej pisaliśmy w innym naszym tekście: Zdolność kredytowa a chwilówki – w jaki sposób wpływają one na ocenę naszej sytuacji finansowej?

Ostatnim argumentem uzasadniającym konieczność gromadzenia danych są cele marketingowe. Z punktu widzenia klienta, udzielenie zgody na przetwarzanie danych, by regularnie otrzymywać informacje o promocjach bądź nowych ofertach, może wydawać się zbędne. Natomiast z perspektywy instytucji pożyczkowej, zgody marketingowe pozwalają stworzyć okazję do tego, by zachęcić klienta do skorzystania z oferty ponownie.

Dlatego też zgody marketingowe zazwyczaj podawane są klientom w formie pisanych drobnym drukiem części umów, które – w przypadku składania wniosku przez internet – zwykle akceptujemy za pomocą jednego kliknięcia w odpowiedni boks. Takie zgody nie są oczywiście obowiązkowe – w praktyce jednak wiele osób wyraża je „z rozpędu”.

Usunięcie danych z bazy firmy pożyczkowej

Kwestia zarządzania danymi w zakresie działalności firm pożyczkowych jest kwestią złożoną – przede wszystkim ze względu na przepisy, które dookreślają zasady ich przechowywania.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje pożyczkowe zobowiązane są przechowywać dane swoich obecnych i byłych klientów, jak również osób, które wnioskowały o wsparcie finansowe, ale spotkały się z odmową. Do informacji, które firmy muszą przechowywać należą:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • adres zameldowania,
 • obywatelstwo.

Tego rodzaju informacje powinny być przechowywane przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po tym, w którym przeprowadzono weryfikację wniosku.

Pozostałe dane klienci mogą usunąć z baz firm pożyczkowych wypełniając stosowny wniosek bądź usuwając konto – w zależności od polityki danej instytucji. Zazwyczaj można podjąć tego rodzaju kroki już po dokonaniu całkowitej spłaty zadłużenia, czyli w momencie, gdy firma nie będzie już potrzebowała przekazanych przez nas informacji na swój użytek.

Usunięcie konta w firmie pożyczkowej

Standardowo, procedura usuwania kont w serwisach internetowych jest prosta – wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce w panelu klienta i znaleźć komunikat zbliżony do „usuń konto”. Często taka akcja wymaga uwierzytelnienia w postaci podania hasła.

Niestety wiele firm, nie wyłączając instytucji pożyczkowych, komplikuje proces usuwania konta. Powód jest prosty – jeśli rezygnacja z konta wiąże się z szeregiem czynności, którym daleko do intuicyjności, istnieje większa szansa, że klient ostatecznie pozostanie w serwisie.

Zawsze jednak istnieje możliwości kontaktu z konsultantem, który zobligowany jest udzielić wszelkich informacji co do procesu usuwania konta lub też zdalnego usunięcia konta na wniosek klienta – po potwierdzeniu jego tożsamości.

Instytucje pożyczkowe – cofnięcie zgody marketingowej

Kwestię danych, które przetwarzane są przez firmy w celach marketingowych, należy traktować odrębnie. Jak już wspomnieliśmy, zgody marketingowe nie są obligatoryjne, dlatego też jeśli zgodziliśmy się na przetwarzanie naszych danych w celach reklamowych, możemy taką zgodę bez trudu cofnąć – w dowolnym momencie.

Sposób, w jaki możemy unieważnić chęć otrzymywania materiałów reklamowych, będzie się oczywiście różnił w zależności od wybranej firmy. Część instytucji wymaga telefonicznego wyrażenia chęci cofnięcia zgody marketingowej – np. w formie rozmowy z konsultantem. Innym wystarczy krótki mail, a zdarza się również, że klient ma możliwość kliknięcia w link – zazwyczaj zamieszczony na końcu wiadomości reklamowej – dzięki czemu w prosty sposób zrezygnuje z subskrypcji.

Usunięcie danych: bazy firm pożyczkowych a bazy dłużników

Warto podkreślić, że usunięcie konta i wyczyszczenie (możliwej do wyczyszczenia części) danych z bazy firmy pożyczkowej, nie ma żadnego wpływu na dane klienta gromadzone w bazach dłużników.

Te możemy usunąć kierując odpowiedni wniosek do instytucji, która przesłała nasze dane do konkretnej bazy; w przypadku informacji o spłacie zobowiązania zaciągniętego w firmie pożyczkowej X – wniosek kierujemy do firmy X, a nie do bazy dłużników, z której chcielibyśmy usunąć wpis.

Warto zaznaczyć, że w przypadku zobowiązania, które nie było spłacane terminowo, baza dłużników będzie uwzględniała wpis na ten temat przez 5 lat – wniosek o usunięcie wpisu możemy przesłać dopiero po upływie tego czasu. W przypadku długu uregulowanego w terminie, możliwość usunięcia wpisu pojawia się od razu po jego całkowitej spłacie – tu jednak warto rozważyć zasadność takiego posunięcia.

Kwestię usunięcia danych z baz dłużników szczegółowo omawiamy w artykule Rejestry dłużników: BIK, BIG InfoMonitor, KRD, ERIF i CreditCheck.

Usunięcie konta w firmie pożyczkowej – czy zawsze jest korzystne?

Usunięcie konta może okazać się niezbyt dobrym posunięciem, jeśli prawdopodobne jest, że w przyszłości będziemy chcieli ponownie skorzystać ze wsparcia finansowego ze strony danej instytucji pożyczkowej.

Dlaczego? Posiadanie konta z zapisaną historią spłaty zadłużenia może zadziałać na korzyść klienta, ponieważ przyspieszy nie tylko proces wnioskowania o pieniądze oraz weryfikację, ale też samą ocenę zdolności do spłaty zobowiązania. Firma, która już posiada nasze dane, sprawniej przejdzie przez niezbędne formalności, co z kolei przełoży się na szybszy wpływ gotówki na nasz rachunek.

Osobom, które zachowają swoje konto, może się to opłacić również z innych względów. Instytucje pożyczkowe przygotowują oferty specjalne, do których dostęp można uzyskać jedynie wówczas, gdy wciąż obowiązuje zgoda marketingowa. Z takich promocji można skorzystać będąc posiadaczem aktywnego konta. Należy jednak pamiętać, że kwestia atrakcyjności warunków oferowanych „stałym” klientom jest wysoce dyskusyjna.

Ochrona danych osobowych w instytucjach pożyczkowych

Firmy pożyczkowe, podobnie jak wiele innych podmiotów, które pozyskują dane od swoich klientów, zobowiązane są do ich właściwego przechowywania oraz administrowania nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obecnie instytucje pożyczkowe zobligowane są do tego, by poinformować klienta o każdej okoliczności, w związku z którą jego dane mogą być gromadzone i przetwarzane. Informacja nie może ograniczać się jedynie do ogólników – klient musi wyrazić stosowną zgodę dla każdego z określonych przypadków.

Nieprzestrzeganie RODO, jak nietrudno się domyślić, wiąże się z karami finansowymi.

Podsumowanie

Usunięcie danych z baz instytucji pożyczkowych to dość skomplikowany proces, który może nie przynieść oczekiwanych korzyści. Biorąc pod uwagę, że prawo wymaga bezwzględnego przechowywania podstawowych danych dłużników przez 5 lat, przed upływem tego czasu jesteśmy w stanie wymazać jedynie część informacji, co nie wpłynie na nasze bezpieczeństwo w znaczący sposób.

Pozostaje zatem wierzyć w skuteczność obowiązujących regulacji oraz uczciwość i skrupulatność pracowników instytucji pożyczkowych.

Laura Dobrowolska
Autor:
Laura Dobrowolska
data publikacji:
19/10/2021

podziel się ze znajomymi

guest
0 Odpowiedzi
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Midas24 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
2022