UOKiK udostępnia kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego

Spis treści:
Primary Item (H2)

W poniższym tekście wyjaśniamy, w jaki sposób działa kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego udostępniony przez UOKiK. Przybliżamy mechanizm, na podstawie którego wysokość rat kredytów ulega zmianie oraz przedstawiamy przykładowe wyniki kalkulacji.

Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie kilkukrotnie podniosła wysokość stopy referencyjnej, co ma realny wpływ na warunki kredytów i pożyczek proponowane przez kredytodawców. Tego rodzaju decyzje skutkują także wzrostem wysokości rat kredytów hipotecznych o zmiennym bądź okresowo stałym oprocentowaniu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy spłacają kredyty hipoteczne, UOKiK udostępnił na swojej stronie kalkulator zmiany oprocentowania kredytów hipotecznych. Można go znaleźć tutaj.

Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego

Udostępniony przez UOKiK kalkulator nie wymaga wprowadzania szczegółowych informacji na temat kredytu. Dzięki temu można z niego z łatwością skorzystać, ale obliczenia mają charakter czysto orientacyjny.

Chcąc poznać prognozowaną wysokość rat w przypadku zmiany stóp procentowych, wystarczy podać wysokość kwoty pozostałej do spłaty, wysokość raty bądź oprocentowania oraz termin spłaty ostatniej raty. Osoby chcące skorzystać z nadpłaty kredytu mogą to uwzględnić w obliczeniu wraz z jej wysokością.

Jakie dane wygeneruje dla nas kalkulator? Wypełniając wymienione powyżej pola otrzymamy informację na temat wysokości raty, z podziałem na ratę kapitałową i ratę odsetkową. Rata kapitałowa to kwota, którą spłacamy na poczet regulacji kapitału zobowiązania, natomiast rata odsetkowa naliczana jest jako kwota odsetek, jakie płacimy od kapitału, który wciąż pozostaje do spłaty.

Kalkulator obliczy również ile rat wciąż pozostaje do opłacenia.

Rdzeniem wyliczeń można natomiast nazwać prognozowane zmiany wysokości rat w zależności od stóp procentowych. Udostępnione przez UOKiK narzędzie pozwala sprawdzić, jak zmienią się raty w przypadku spadku bądź wzrostu stóp procentowych: do wyboru mamy 5 lub 10 wariantów, które obrazują wspomniany spadek i wzrost o maksymalnie 2,5 punktu procentowego.

Kalkulator podaje wysokość raty po zmianie stóp, a także o ile spadła bądź wzrosła jej kwota. Ponadto generuje wykres obrazujący obliczoną prognozę.

Narzędzie posiada również opcję porównania rocznych obciążeń z tytułu zaciągniętego kredytu. Korzystając z tego wariantu wyliczeń otrzymujemy identyczne dane, ale w skali roku.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych wyliczeń, do których dane zaczerpnęliśmy z ofert trzech banków: Santander, ING oraz BNP Paribas. Wyliczenia wykonano dla kredytów w wysokości:

- 250 000 zł na 20 lat (Santander),

- 350 000 zł na 25 lat (ING),

- 500 000 zł na 30 lat (BNP Paribas).

We wszystkich przypadkach wybraliśmy oprocentowanie zmienne oraz równą wysokość rat. Założyliśmy także, że dotychczas spłacono 50 000 złotych.

Kalkulator zmiany oprocentowania Santander
Symulacja dla kredytu hipotecznego w Santander.

W przypadku oferty banku Santander wybraliśmy najniższą kwotę wyjściową 250 tysięcy złotych – z założeniem, że do spłaty pozostało 200 tysięcy. Kredyt na 20 lat musiałby zostać spłacony do 2042 roku. Przy oprocentowaniu równym 4,83%, kalkulator określił wysokość raty na poziomie ok. 1300 złotych. Skrajna zmiana stopy procentowej (o -2%) skutkowałaby spadkiem raty o 210 zł (do 1090 zł), natomiast wzrost o 3% wiązałby się z podwyższeniem raty o 350 zł (do 1650 zł).

Kalkulator zmiany oprocentowania ING
Obliczenia wykonane dla propozycji kredytu w ING.

W banku ING analizowaliśmy kredyt w wysokości 350 tysięcy złotych – z 300 tysiącami pozostałymi do spłaty. Zobowiązanie musiałoby zostać uregulowane w ciągu 25 lat – do 2047 roku. Z oprocentowaniem na poziomie 4,93%, narzędzie UOKiK wyliczyło ratę w wysokości 1740 zł. Przy spadku stopy procentowej o 2%, rata zmniejszyłaby się o 330 zł (do 1410 zł), natomiast gdyby stopa urosła o 3%, rata stałaby się wyższa o 560 zł (w sumie 2300 zł).

Kalkulator zmiany oprocentowania BNP
Wyliczenie na bazie informacji od BNP Paribas.

Jako ostatnią wzięliśmy pod lupę propozycję banku BNP Paribas – 500 tysięcy złotych (450 tysięcy do spłaty). Z umową na 30 lat, ostatnia rata wypadłaby na styczeń 2052 roku. Przy oprocentowaniu 5,20%, kalkulator określił wysokość raty na poziomie 2470 zł. Spadek stopy o 2% skutkowałby obniżeniem wysokości raty o 530 zł (do 1940 zł), natomiast wzrost o 3% powodowałby podwyższenie raty o 890 zł (do 3360 zł).

Wpływ WIBOR na warunki kredytowania

Proponowane przez banki warunki kredytów długoterminowych są w dużej mierze zależne od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. W skrócie: RPP ustala wysokość stóp procentowych, a w tym wysokość stopy depozytowej oraz stopy lombardowej. Te z kolei mają wpływ na wysokość WIBOR, która musi zostać ustalona pomiędzy wartościami wspomnianych stóp.

WIBOR jest natomiast kluczowym składnikiem wysokości oprocentowania kredytów.

Dlaczego? Stosując spore uproszczenie: banki pożyczają środki od innych banków, a następnie oddają je wraz z pewnym procentem od tej kwoty. Wartość tego procenta to WIBOR. Dlatego też wskaźnik ten będzie miał ogromny wpływ na wysokość oprocentowania kredytów udzielanych konsumentom – WIBOR wraz z marżą banku określą procent, na jaki bank pożyczy środki każdemu klientowi.

WIBOR ustalany jest na konkretny czas, dlatego też można spotkać się z jego różnymi typami. To m.in. WIBOR 1M (określany na miesiąc), WIBOR 3M (na 3 miesiące) czy też WIBOR 6M (na 6 miesięcy), ale i inne.

Wpływ WIBOR na określone produkty finansowe jest różny.

W przypadku kredytów krótkoterminowych będzie miał on znaczenie jedynie w momencie podpisywania umowy – wówczas bowiem zostają określone warunki spłaty, które nie ulegają zmianie w czasie trwania umowy.

Inaczej jednak wygląda kwestia kredytów długoterminowych, do których zaliczamy oczywiście kredyty hipoteczne. Banki oferują kredyty z oprocentowaniem zmiennym oraz okresowo stałym.

Przy oprocentowaniu zmiennym, w zależności od warunków umowy oraz przyjętego typu WIBOR (głównie 1M, 3M lub 6M), wysokość raty może ulec zmianie. Np. w przypadku wyboru wskaźnika WIBOR 3M wysokość raty będzie obliczana raz na 3 miesiące, z uwzględnieniem aktualnej wysokości wskaźnika.

W przypadku oprocentowania okresowo stałego podobny mechanizm zostanie zastosowany po upływie okresu bez zmiany wysokości raty, który został zagwarantowany w umowie – np. 5 lat.

Na rynek pożyczkowy wpływ ma również poziom inflacji - to temat, który podejmujemy w innym naszym artykule.

Podsumowanie

Choć kredyty o stałym oprocentowaniu wydają się być wariantem najbezpieczniejszym z punktu widzenia konsumenta, klienci banków zazwyczaj decydują się na inne rozwiązania. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że banki bardzo niechętnie podchodzą do oprocentowania stałego, ponieważ przerzuca ono odpowiedzialność za zmianę wysokości stóp procentowych z klienta właśnie na bank. Ponadto kredyty z oprocentowaniem stałym pozornie są droższe i mniej atrakcyjne.

Kalkulator udostępniony przez UOKiK pozwala sprawdzić, jak duży wpływ mają zmiany wysokości stóp procentowych na raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

To narzędzie, które może posłużyć nie tylko osobom, które już podpisały umowy kredytowe. Będzie źródłem wartościowych informacji również dla konsumentów, którzy dopiero analizują różne oferty i chcą podjąć decyzję o wyborze kredytowania z jak największą świadomością.

Laura Dobrowolska
Autor:
Laura Dobrowolska
data publikacji:
07/01/2022

podziel się ze znajomymi

guest
0 Odpowiedzi
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Midas24 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
2022