Pożyczanie jako usługa (LaaS) - jak to działa?

Spis treści:
Primary Item (H2)

Pożyczanie jako usługa (ang. lending as a service, LaaS) to model działania, który w szybkim tempie zyskuje popularność w globalnym sektorze usług finansowych. Niniejszy tekst definiuje to zjawisko oraz wskazuje na kluczowe szanse i zagrożenia, które niesie za sobą upowszechnianie się modelu LaaS.

Czym jest LaaS - definicja

Skrót LaaS pochodzi od angielskiego wyrażenia lending as a service, czyli "pożyczanie jako usługa". Nasuwa się zatem pytanie - czym to rozwiązanie różni się od usług świadczonych przez banki?

Fundamentalna różnica tkwi w sposobie dystrybucji produktów finansowych. W konwencjonalnej bankowości proces pożyczania jest od początku do końca obsługiwany przez bank i jego pracowników. Wdrożenie modelu LaaS pozwala na segmentację tego procesu.

Traktowanie pożyczania jako usługi otwiera nowe możliwości zarówno po stronie sektora bankowego jak i pozabankowego. Konwencjonalni kredytodawcy - poprzez współpracę z pozabankowymi instytucjami pożyczkowymi - mogą pozyskiwać klientów na nowych platformach.

Banki - wykraczając poza dotychczasowe kanały sprzedaży (fizyczne placówki, bankowość internetowa) - docierają do szerszego grona konsumentów. Staje się to możliwe dzięki podzieleniu procesu kredytowania na poszczególne komponenty, a następnie zintegrowaniu ich z nowymi technologiami finansowymi.

Pożyczanie jako usługa to trend, w którym wykorzystuje się interfejsy programowania aplikacji (API) oraz infrastrukturę opartą o chmurę obliczeniową do maksymalnego usprawnienia procesów ubiegania się o kredyt oraz rozpatrywania wniosków.

Pożyczanie jako usługa - przyszłościowe rozwiązanie

Z samej definicji zjawiska LaaS wynika, że to rozwiązanie przynosi korzyści zarówno konsumentom, jak i kredytodawcom. Droga do upowszechnienia się tego rozwiązania na masową skalę wydaje się długa. Z drugiej strony: skostniałe instytucje bankowe, deprecjonując to rozwiązanie - ryzykują, że pozostaną w tyle za konkurencją.

Jak twierdzi Frank Roman, w Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 13 tysięcy relatywnie małych banków, mających trudności ze zbudowaniem portfolio kredytowego o wysokiej jakości. Te instytucje znakomicie spełniają swoją podstawową funkcję, czyli gromadzenie depozytów. Jednak pożyczkowy wymiar ich działalności to nadal pole do poprawy.

Banki, które poczynią zdecydowane kroki w kierunku wdrożenia LaaS, zyskają istotną przewagę konkurencyjną w postaci nowych kanałów dystrybucji. Nowoczesne platformy zapewnią nie tylko całą część interfejsową (ang. front end) procesu obsługi klienta, ale także kompletne zaplecze technologiczne.

Pozabankowe instytucje finansowe poruszają się na rynku finansowym ze zdecydowanie większą gracją niż ich bankowi protoplaści. Dzięki temu łatwiej przyciągają talenty oraz szybciej wdrażają innowacje. Konwencjonalne banki kojarzą się z raczej ze stabilnością, by nie powiedzieć - stagnacją.

Kolejne źródło przewagi technologicznej wiąże się z doświadczeniami zdobytymi we współpracy z klientami z segmentu sub-prime. Firmy pożyczkowe miały całe lata na cyzelowanie procesu analizy ryzyka kredytowego. Praktyczna wiedza i umiejętności zdobyte poprzez wykorzystywanie zaawansowanych algorytmów scoringowych okazują się bezcenne w konfrontacji z ogromem informacji o konsumentach.

Czynniki stymulujące rozwój LaaS

Głównym motorem napędowym rozwoju pożyczania jako usługi będzie z pewnością segment pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczas biznes był skazany na korzystanie z mocno zbiurokratyzowanych procedur, właściwych tradycyjnej bankowości.

Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, by osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorstwa mogły cieszyć się tymi samymi udogodnieniami, co indywidualni konsumenci. Do rozwiązania pozostają jedynie kwestie regulacji prawnych oraz problem skalowalności rozwiązań technologicznych.

Cztery główne czynniki determinujące przyszłość modelu LaaS wynikają z fundamentalnych potrzeb poszczególnych podmiotów rynkowych:

  1. Małe i średnie przedsiębiorstwa: potrzebują wyboru, przejrzystości oraz technologicznych udogodnień
  2. Banki: chcą pozyskiwać nowych klientów i zacieśniać współpracę z obecnymi
  3. Regulatorzy: z definicji mają gwarantować uczciwość i zdrową konkurencję
  4. Platformy pożyczkowe: chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania, poszerzać współpracę z instytucjami finansowymi oraz rozwijać się poprzez ewolucję

W teorii pożyczanie jako usługa ma same zalety: integruje poszczególne komponenty akcji kredytowej w bezproblemowy proces, zapewniając konsumentom optymalne doświadczenie oraz nowe kanały dystrybucji dla pożyczkodawców.

W praktyce - wiele zależy od regulacji prawnych i nastawienia sektora bankowego do nadciągających zmian. Instytucje bankowe mogą przyjąć diametralnie różne postawy wobec tego zjawiska.

Tradycyjna bankowość a pożyczanie jako usługa

Sektor bankowy może potraktować model LaaS jako szansę lub zagrożenie. Instytucje bankowe nadal dysponują wystarczającymi zasobami i mają dostatecznie dużo czasu, by w porę przygotować się na nieuchronne zmiany.

Pierwsze sygnały o zbliżającej się rewolucji w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw wysłał Amazon, który do 2019 roku udzielił swoim klientom kredytu na kwotę przekraczającą 4 miliardy dolarów. Co prawda, gigant branży e-commerce zajmował się działalnością pożyczkową wyłącznie w obrębie własnego ekosystemu finansowego - gdzie bezpiecznie sprawuje niepodzielną kontrolę nad przepływem towarów i pieniędzy.

Urynkowienie bankowości to nadal odległa perspektywa, jednak pierwsze pękniecia w spiżowym wizerunku sektora bankowego mogą pojawić się już wkrótce. Dojrzewającym pokoleniom młodych konsumentów nie imponuje już bank-opiekun, stojący na straży osobistego majątku.

Statystycznym klientem banku przyszłości nie będzie już stateczny ojciec rodziny, pracujący w jednej firmie przez 20 lat, spłacający kredyt za dom na przedmieściach, oszczędzający na opłacanie studiów dzieci.

Bank przyszłości będzie musiał dotrzeć do człowieka, który wypożycza pieniądze tak samo, jak filmy na Netflixie czy elektryczną hulajnogę. Co musi się zmienić, by stało się to możliwe?

Droga do urynkowienia bankowości

Po pierwsze, instytucje bankowe będą musiały wykorzystać pełen potencjał nowych platform pożyczkowych; nauczyć się pozyskiwać i przetwarzać gargantuiczne zbiory danych oraz dopracować proces składania wniosku od strony klienta.

Po drugie, konieczne będzie stworzenie nowych produktów finansowych; umożliwiających automatyzację finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to możliwe poprzez integrację bankowości internetowej z interfejsami aplikacji takich jak Allegro, Amazon czy PayPal.

Po trzecie: podzielić działalność pożyczkową na poszczególne komponenty, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystywanie alternatywnych źródeł finansowania, informacji o historii kredytowej czy transferu środków pieniężnych.

Skala wyzwań stojących przed sektorem bankowym może wydawać się przytłaczająca. Szczególnie z perspektywy konsumenta, który zetknął się z bankową bylejakością: fatalną obsługą klienta w oddziale i zawodną technologią przy korzystaniu z bankowości internetowej.

Podsumowanie

Pożyczanie jako usługa to sposób na gładką integrację finansowego zaplecza tradycyjnej bankowości oraz know-how i technologicznej infrastruktury nowoczesnych instytucji pożyczkowych. To rozwiązanie przyniosłoby największe korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom, ułatwiając im dostęp do finansowania. Szybkość wdrażania modelu LaaS jest jednak bezpośrednio uzależniona od postawy, jaką banki przyjmą wobec tego zjawiska. Jeżeli potraktują je jako szansę - proces urynkowienia bankowości rozpocznie się wraz z powstaniem pierwszej platformy, odpowiadającej na żywotne potrzeby firm z sektora MSP, banków oraz instytucji pożyczkowych.

Jeremi Dobrowolski
Autor:
Jeremi Dobrowolski
data publikacji:
18/10/2021

podziel się ze znajomymi

guest
0 Odpowiedzi
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Midas24 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
2022