Kwi

7, 2016

Koniec z opłatami za czynności upominawcze. Jednolite stawki odsetek za opóźnienienie.