Maj

9, 2017

Pożyczki udzielane bez weryfikacji zdolności kredytowej są sprzeczne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE