Mar

8, 2017

Czy chwilówki to wyzysk najuboższej warstwy społeczeństwa? Przegląd badań.