Maj

20, 2016

Bankowość jest potrzebna – banki już nie. Marketplace banking, czyli urynkowienie bankowości.