Kwi

14, 2016

Benefitia – pożyczka do domu. Negatywna opinia: przymusowe ubezpieczenie i wysokie oprocentowanie.