Polityka Prywatności

 1. Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu Midas24.pl w związku z korzystaniem przez nich z ww. strony internetowej.

 2. Administratorem danych oraz operatorem serwisu jest Midas24.pl.

 3. W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych nam przez naszych Użytkowników korzystamy z najnowocześniejszych form zabezpieczeń. Ponadto opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapobieganie udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Czuwamy nad ich przestrzeganiem i kontrolujemy ich zgodność z właściwymi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

 4. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonych przez naszych Użytkowników zgód oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania tego rodzaju danych.

 5. Strona Midas24.pl pozyskuje informacje o swoich Użytkownikach w następujący sposób: - poprzez gromadzenie adresów mailowych i imion dobrowolnie podanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, - poprzez korzystanie z plików „cookies”.

 6. Pliki cookies to jedyne informacje zbierane przez nasz serwis w sposób automatyczny. Są one plikami tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika.

  Pozwalają na:
  - dopasowanie zawartości naszej strony do potrzeb i preferencji Użytkowników oraz jej właściwe wyświetlanie,
  - zbieranie danych statystycznych, które ułatwia pracę nad serwisem, dzięki sugestiom, co do charakteru zamieszczanych treści.

  Nasz serwis stosuje następujące pliki cookies:
  - pliki pozwalające zapewnić bezpieczeństwo korzystania z naszej strony,
  - pliki umożliwiające zbieranie informacji dotyczących korzystania z serwisu,
  - pliki, dzięki którym jesteśmy w stanie zapewnić komfort użytkowania naszej strony – choćby te odpowiadające za jej wygląd.

  Preferencje dotyczące plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Każdy Użytkownik samodzielnie decyduje, czy zgadza się na zapisywanie na jego urządzeniu końcowym plików cookies, czy za każdym razem chce potwierdzać zgodę na ich zapisanie lub czy odrzuca je całkowicie. Brak zgody na zapisanie plików cookies może powodować pewne ograniczenia w korzystaniu z naszego serwisu. Pliki cookies nie umożliwiają nam identyfikacji naszych Użytkowników.

 7. Dane podane w formularzu, czyli adresy mailowe naszych Użytkowników oraz ich imiona, przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj. w celu zapewnienia możliwości kontaktu Użytkownika z zespołem Midas24.pl.

 8. Dane osobowe, które Użytkownicy naszego serwisu zdecydują się nam powierzyć, nie zostaną udostępnione osobom trzecim - zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 9. Każdemu Użytkownikowi, który przekazał nam swoje dane osobowe, przysługuje wgląd do tychże danych. Ponadto, Użytkownik ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu - może na to wpłynąć rozwój technologii, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. Zobowiązujemy się informować o wszelkich zmianach w sposób transparentny i zrozumiały.

 11. Na stronie Midas24.pl pojawiają się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od naszego serwisu i nie są przez nas w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, regulaminy i procedury, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy do dyspozycji. Nasze dane można znaleźć w zakładce „Kontakt”.
Midas24 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
2022