Logo Text Goes Here

 

Najczęściej zadawane pytania

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Skorzystaj z zakładki kontakt i napisz do nas, postaramy się pomóc.

Jak działa Midas24?
 • Nasza praca polega na monitorowaniu i analizowaniu ofert instytucji pożyczkowych.
 • Wskazujemy najlepsze opcje dostępne w danym momencie dla konsumentów.
 • Dzięki temu unikasz korzystania z pośredników, samodzielnie podejmujesz decyzję i składasz wniosek bezpośrednio w sprawdzonej firmie pożyczkowej.
Jakie kryteria spełniają polecane przez was firmy pożyczkowe?
 • Kryteria, które stosujemy wobec weryfikowanych pożyczkodawców prezentują się następująco:
 1. Firma musi spełniać wszelkie wymogi prawne zapisane w aktach prawnych regulujących działalność finansową
 2. Firma musi figurować w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub posiadać licencję bankową wydaną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.
 3. Serwisy rekomendowane przez Midas24 muszą spełniać określone standardy techniczne (szyfrowanie SSL, potwierdzenie tożsamość witryny) oraz stosować się do procedur dotyczących ochrony danych osobowych
 4. Sposób informowania o warunkach finansowych musi spełniać wymogi prawne (Europejski Arkusz Informacyjny) oraz nasze wewnętrzne wymogi dotyczące transparentności informacji finansowych.
 5. Regulamin oraz umowa ramowa muszą przejść pomyślnie weryfikacje pod kątem ewentualnej obecność klauzul abuzywnych/niedozwolonych bądź utajonych kosztów.
 6. Firma musi posiadać prawidłowe dane rejestrowe i kontaktowe.
 7. Kryteria muszą być spełnione łącznie.
 • Uchybienie w którejkolwiek z kategorii skutkuje usunięciem firmy z rekomendowanej listy i wydaniem stosowanego ostrzeżenia dla konsumentów.
W jaki sposób weryfikujecie oferty pożyczkowe?
 • Sprawdzamy firmy pożyczkowe w taki sam sposób, jak każdy klient - zaciągamy w niej zobowiązanie, przechodząc wszystkie etapy procedury: od rejestracji w serwisie, przez wykonanie przelewu weryfikacyjnego i aktywację konta, aż po ostateczną spłatę należności.
 • Przez ten czas zwracamy uwagę nie tylko na warunki finansowe, które może poznać każdy, ale także na szybkość realizacji usługi, jakość obsługi klienta oraz badamy przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych.
 • Dzięki drobiazgowości całej procedury mamy pewność, że polecane przez nas instytucje pożyczkowe są godne zaufania i stanowią wiarygodną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł finansowania.
Jak korzystać z listy pożyczek?
 • Oprócz głównej listy, dostępnej z poziomu strony głównej i menu, prowadzimy także bardziej szczegółowe zestawienia, zawierające produkty finansowe odpowiadające specyficznym oczekiwaniom konsumentów. Niezależnie od tego, z której listy korzystasz - struktura będzie identyczna.
 • Prezentowane przez nas parametry odzwierciedlają kluczowe cechy charakterystyczne poszczególnych usług finansowych oraz wymagania ustalone przez pożyczkodawców.
 • Każda oferta dostępna w dowolnym zestawieniu posiada odnośnik do formularza informacyjnego oraz bezpośredni odnośnik do strony pożyczkodawcy. Jeżeli dysponujesz wolną chwilą - sprawdź szczegóły oferty i nasze opinie na jej temat. Jeżeli bardzo Ci się spieszy - odwiedź wybrany serwis pożyczkowy, ustal pożądane parametry i postępuj zgodnie z instrukcjami zaufanego pożyczkodawcy.
 • Kliknięcie w przycisk "SZCZEGÓŁY" otwiera formularz informacyjny, który zawiera precyzyjne informacje dotyczące danego produktu finansowego.
 • Kliknięcie w przycisk "OTRZYMAJ" skutkuje bezpiecznym przekierowaniem użytkownika do wybranego serwisu pożyczkowego.

 

 

Czym jest termin spłaty?
 • Termin spłaty - w przypadku produktów z jednorazową spłatą oznacza czas pomiędzy otrzymaniem środków finansowych a koniecznością spłaty należności.
 • Okres spłaty - dotyczy spłat ratalnych, a jego rozpiętość  czasowa jest wyznaczana przez moment otrzymania środków przez pożyczkobiorcę i moment zaksięgowania ostatniej raty przez pożyczkodawcę.
Czym jest koszt zobowiązania i co się na niego składa?
 • "Ile kosztuje" - ten wyrażony procentowo wskaźnik wykorzystywany w większości naszych zestawień wyraża stosunek całkowitego kosztu zobowiązania do całkowitej kwoty, którą otrzymujesz.
 • Przykładowo: pożyczasz 1000,00 zł na 30 dni w ramach kolejnego zobowiązania. Prowizja wynosi 175,00 zł. Odsetki po miesiącu wynoszą 8,20 zł. Łączny koszt to 183,20 zł. Stanowi to 18,32% otrzymanej przez Ciebie kwoty - i to właśnie jest faktyczny koszt korzystania z usług firmy pożyczkowej.
 • W opinii naszych czytelników ten wskaźnik prezentuje realny koszt w znacznie bardziej miarodajny i przystępny sposób niż czyni to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, której wskazania są nieadekwatne w odniesieniu do krótkiego terminu spłaty.
 • Wyliczany przez nas całkowity koszt zobowiązania bierze pod uwagę wszystkie możliwe składowe, które mogą obciążyć klienta.
 • Wiodące firmy pożyczkowe ograniczają się zazwyczaj do pobierania należności z tytułu prowizji oraz oprocentowania nominalnego.
 • Maksymalna prowizja dopuszczana przez prawo dla 30-dniowego okresu wynosi 27,46% a dopuszczalne oprocentowanie nominalne nie może przekraczać 10,00% w skali roku.
 • Oznacza to, że za pożyczenie 1000,00 zł na 30 dni zapłacisz nie więcej niż 282,82 zł. Każdy, kto zażąda od Ciebie większej kwoty - łamie przepisy polskiego prawa i naraża się na dotkliwą karę.
Czym jest RRSO?
 • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu w ujęciu rocznym. Sposób jego wyliczania precyzuje załącznik nr 4 do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.). Przy krótkim okresie spłaty wskaźnik okazuje się zawodny i nie spełnia swojej funkcji prawidłowo. Jego użyteczność ogranicza się do średnich i długich okresów spłaty.
Co znaczy określenie "szybka" w kontekście usługi finansowej?
 • To wyrażony w minutach czas od złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy na wskazane przez nas konto. Należy jednak wziąć pod uwagę, że szybkość realizacji transakcji zawsze zależy od sesji przelewów międzybankowych i tego, czy klient posiada rachunek bankowy w tej samej instytucji, co pożyczkodawca.
 • Wiodące firmy pożyczkowe utrzymują najczęściej kilka lub nawet kilkanaście rachunków, co dla większości pożyczkobiorców przyspiesza wypłatę funduszy.
Co oznaczają pozostałe parametry opisujące firmy?
 • "Bez baz" - ten parametr wskazuje, czy dana oferta jest dostępna bez weryfikacji rejestrów (baz) dłużników, a jeżeli tak - informuje jakie zbiory danych są pomijane przy rozpatrywaniu wniosku
 • "Sprawdzane rejestry" - zgodnie z nazwą, to pole pokazuje w jakich bazach zostanie sprawdzony potencjalny pożyczkobiorca
 • "Bez zaświadczeń" - ten dopisek sygnalizuje, że do otrzymania pozytywnej decyzji wystarczy dowód osobisty, brak zadłużenia odnotowanego w rejestrach oraz prawidłowo wypełniony wniosek.
 • "Wiek" - wskazuje minimalny wiek, niezbędny do skutecznego złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach pokazuje także maksymalny wiek klienta.
 • "Pierwsza darmowa pożyczka" - pokazuje jaką kwotę mogą otrzymać nowi klienci bez naliczania prowizji i odsetek; pod warunkiem spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie.
 • "Koszt kolejnej" - wskazuje reprezentatywny koszt zobowiązania zaciąganego przez powracającego klienta; odpowiada także kosztom, które ponosi pożyczkobiorca spóźniający się ze spłatą zobowiązania zaciągniętego w promocyjnych warunkach.
 • "Wymagania" - w szczególnych przypadkach ten parametr instruuje jakie kryteria musi spełnić klient, by otrzymać pozytywną decyzję. Najczęściej wymagania dotyczą posiadania stałego źródła dochodu; czasem także konieczności potwierdzenia go stosownymi dokumentami.
 • "Bez zabezpieczeń" - oznacza, że otrzymanie środków finansowych nie jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości bądź mieniu ruchomym.
 • "Na konto" - jak sama nazwa wskazuje, ten parametr wskazuje, że pozyskana gotówka trafia bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy.