Logo Text Goes Here

 

Midas24 oddaje do dyspozycji pożyczkobiorców pełne zestawienie ofert pozwalających pozyskać środki finansowe w rekordowo krótkim czasie, bez przelewu weryfikacyjnego i bez zaświadczeń o dochodach. Wypełnienie wniosku zajmuje zaledwie kilka minut – wystarczy dowód osobisty i dostęp do systemu bankowości internetowej. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne gwarantują poziom bezpieczeństwa spełniający standardy przyjęte przez licencjonowane instytucje bankowe. Wszystkie podmioty zakwalifikowane do zestawienia są instytucjami pożyczkowymi w rozumieniu ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1357) i przeszły pomyślnie procedurę weryfikacji przez ekspertów współpracujących z portalem.

Logo

Wonga

Kwota:

do 10 000 zł

Okres spłaty:

1-730 dni

Pierwsza pożyczka:

do 1500 zł na 60 dni za 10 zł

RRSO:

od 16,21%

Bez zaświadczeń:

TAK


SuperGrosz

Super Grosz

Kwota:

do 15 000 zł

Okres spłaty:

2-48 mies.

Oprocentowanie:

10,00 % rocznie

RRSO:

od 57,80%

Bez zaświadczeń:

TAK


Monedo Now

Monedo Now

Kwota:

do 10 000 zł

Okres spłaty:

6-24 mies.

Oprocentowanie:

od 4,63% rocznie

RRSO:

od 53,08%

Bez zaświadczeń:

TAK


Logo

Zaplo

Kwota:

do 10 000 zł

Okres spłaty:

3-36 mies.

Oprocentowanie:

do 10,00% rocznie

RRSO:

od 78,60%

Bez zaświadczeń:

do 7 000 zł


LendOn

Lendon

Kwota:

do 2500 zł

Okres spłaty:

do 45 dni

Oprocentowanie:

od 0,00%

RRSO:

od 0,00%

Bez zaświadczeń:

TAK


Extraportfel

Extraportfel

Kwota:

do 2000 zł

Okres spłaty:

do 45 dni

Oprocentowanie:

od 0,00%

RRSO:

od 0,00%

Bez zaświadczeń:

indywidualnie


Miloan

Miloan

Kwota:

do 4000 zł

Okres spłaty:

do 45 dni

Oprocentowanie:

od 0,00%

RRSO:

od 0,00%

Zaświadczenia:

wymagane


Ale Gotówka

Ale Gotówka

Kwota:

do 2000 zł

Okres spłaty:

7-30 dni

Oprocentowanie:

od 0,00%

RRSO:

od 0,00%

Zaświadczenia:

wymagane


Fellow Finance

Fellow Finance

Kwota:

do 12 000 zł

Okres spłaty:

4-24 mies.

Oprocentowanie:

10,00% rocznie

RRSO:

od 145,00%

Sprawdzane rejestry:

BIG InfoMonitor, KRD


Szybka pożyczka bez przelewania grosza na konto – jak to działa?

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów, wiarygodne firmy pożyczkowe mają obowiązek potwierdzić tożsamość klienta przed zaakceptowaniem wniosku. Rygorystyczne procedury udaremniają próby oszustw i wyłudzeń. Obowiązek wykonywania przelewu na symboliczną kwotę jest jednak traktowany przez wielu pożyczkobiorców jako uciążliwa formalność. W sytuacji, gdy saldo rachunku przyjmuje wartość ujemną, skuteczne złożenie wniosku staje się niewykonalne. Istnieje jednak prosty sposób, pozwalający otrzymać środki finansowe nawet osobom bez przysłowiowego grosza przy duszy, a dokładniej – na koncie.

Pożyczki bez przelewu weryfikacyjnego:
Infografika: jak to działa?

 

Powyższa infografika ilustruje standardowy proces składania wniosku przy wykorzystaniu innowacyjnych metod potwierdzania tożsamości. Procedura składa się z czterech etapów, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku. Po wydaniu pozytywnej decyzji, firma niezwłocznie złoży dyspozycję wykonania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez klienta. Gwarant bezpieczeństwa stanowi szyfrowanie SSL chroniące transmisję danych oraz uwierzytelnianie logowania ze strony banku, w którym klient posiada konto. Rozszerzona analiza dotycząca bezpieczeństwa stosowanej metody (zobacz wpis Które firmy udzielą pożyczki bez przelewu weryfikacyjnego? Jak to działa?) potwierdziła niezawodność ochrony danych osobowych.

Screen scraping – przyszłość technologii finansowych

Screen scraping (w wolnym tłumaczeniu: „zeskrobywanie z ekranu”) to nowatorska technika, pozwalająca na anonimowe pozyskiwanie danych o koncie klienta. Polega na pobraniu surowych danych w oparciu o ich graficzną reprezentację, a następnie wykorzystaniu ich do identyfikacji klienta oraz ustalenia zdolności kredytowej w oparciu o bilans wpływów i wydatków zarejestrowanych w systemie bankowości internetowej. Możliwość stosowania tej technologii jest jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej instytucji finansowych z sektora FinTech. Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła regulacje, zabraniające konwencjonalnym bankom stosowania tej techniki – przyczyną była obawa o masowe przenoszenie kont do konkurencji, mogące zachwiać równowagą sił w sektorze bankowym.

Metoda ekstrakcji danych stosowana przez firmy pożyczkowe to bezpieczny proces, gwarantujący najwyższy poziom ochrony danych osobowych i informacji dotyczących przepływów finansowych. Data scraping w zastosowaniach finansowych pozwala wykluczyć czynnik ludzki z procesu analizy wniosku. Dane podlegające analizie są agregowane i interpretowane przez algorytm, który w oparciu o predefiniowane kryteria wydaje ostateczny werdykt, przypisując klientom wynik punktowy. Struktura danych uniemożliwia wykorzystanie ich w celu niezgodnym z przeznaczeniem lub przechwycenie ich przez zewnętrzny podmiot.

Instantor, Kontomatik, KontoConnect i GroszConnect – aplikacje skracające weryfikację do 1 minuty

Programy działające w oparciu o data scraping są coraz częściej wykorzystywane przez internetowych usługodawców, wśród których liczną grupę stanowią firmy pożyczkowe. Jedną z najpopularniejszych aplikacji służących do ekstrakcji danych jest Kontomatik (dawniej: Kontomierz), który powstał w 2009 roku i od tego momentu obsłużył ponad 5 milionów odczytów danych we współpracy z 95 bankami w Europie oraz Ameryce Północnej. W 2015 roku Kontomierz został przejęty przez holding Kreditech w zamian za siedmiocyfrową sumę oraz udziały w firmie. Zintegrowanie systemu Kontomatik z algorytmem scoringowym stosowanym przez Kreditech zaowocowało rozwiązaniem znanym jako KontoConnect, które pozwala otrzymać kredyt w czasie krótszym niż 15 minut. Oprócz serwisów należących do Kreditech (Kredito24, PandaMoney i Monedo) z API Kontomatik korzysta także Wonga, T-Mobile Usługi Bankowe, Idea Bank oraz Alior Bank.

Kolejną aplikacją powszechnie stosowaną przez firmy pożyczkowe jest Instantor (zobacz wpis Usługa Instantor – ocena bezpieczeństwa, użyteczności i skuteczności działania systemu. Poznaj opinie o alternatywnym sposobie weryfikacji), który generuje raport dotyczący klienta na podstawie surowych danych pozyskanych z systemu bankowości elektronicznej. Raport pozwala potwierdzić tożsamość i ustalić zdolność kredytową klienta w oparciu o historię rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Instantor współpracuje z ponad 150 bankami operującymi w 13 państwach, a z rozwiązania korzysta ponad 100 klientów korporacyjnych, którzy zdecydowali się na zintegrowanie aplikacji z wewnętrznymi kanałami dystrybucji. Popularność systemu wśród instytucji finansowych rośnie z miesiąca na miesiąc: udostępnienie pożyczkobiorcom alternatywnego sposobu weryfikacji pozwala ograniczyć formalności do minimum i usprawnić proces analizy ryzyka.

W analogiczny sposób funkcjonuje aplikacja GroszConnect, autorskie rozwiązanie przygotowane przez serwis SuperGrosz. GroszConnect pozwala potwierdzić tożsamość bez konieczności przelewania grosza na rachunek wskazany przez pożyczkodawcę. Procedura wnioskowania zostaje w ten sposób skrócona do minimum. Jeżeli wniosek zostanie złożony w godzinach pracy przedsiębiorstwa – decyzja odnośnie udzielenia pożyczki bądź ewentualnej odmowy zostanie podjęta natychmiastowo.

Porównanie ofert dostępnych online bez przelewu z konta

Zaprezentowana powyżej tabela to najbardziej aktualny spis pożyczkodawców pozwalających klientom pozyskać gotówkę bez konieczności wykonywania przelewu weryfikacyjnego. Parametry determinujące pozycję w rankingu to: reprezentatywny koszt, średnia przyznawalność, limit kwoty, termin spłaty, dostępność bez sprawdzania baz oraz szybkość realizowania transakcji. Analiza statystyczna pozwala wydać obiektywną ocenę oferty, uwzględniając jednocześnie subiektywne opinie dotychczasowych klientów. Kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji są warunki finansowe, dlatego poniżej prezentujemy rozszerzoną analizę.

Zamieszczona niżej tabela przedstawia zbiorcze koszty dla krótkoterminowego zobowiązania w wysokości 1000,00 zł zaciąganego na okres długości 30 dni przez konsumenta, który po raz pierwszy korzysta z formy finansowania oferowanej przez daną instytucję pożyczkową:

Firma

Kwota

Koszty

Suma spłaty

RRSO

ExtraPortfel

1000,00 zł

0,00 zł

1000,00 zł

0,00%

SuperGrosz

1000,00 zł

0,00 zł

1000,00 zł

0,00%

Wonga

1000,00 zł

10,00 zł

1010,00 zł

25,89%

Kredito24

1000,00 zł

282,88 zł

1282,88 zł

1971,50%

PandaMoney

1000,00 zł

282,88 zł

1282,88 zł

1971,50%

 

W pierwszej kolejności na rekomendację zasługują serwisy SuperGrosz i ExtraPortfel, ponieważ dla nowych klientów pierwsza pożyczka jest darmowa (RRSO = 0%) pod warunkiem dokonania spłaty w wyznaczonym terminie. Przewaga ExtraPortfel nad rywalem wynika z wydłużonego okresu kredytowania, który wynosi do 45 dni. Koszty pożyczki do 60 dni w Wonga dla nowych klientów są stałe i wynoszą 10 zł niezależnie od kwoty, o którą ubiega się klient.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 1971,50%, co w zestawieniu z RRSO na poziomie 25,89% dla krótkoterminowej oferty w Wonga wydaje się wygórowaną wartością.

W przypadku zaciągnięcia kolejnego zobowiązania w wybranym serwisie, różnice w kosztach dotyczące poszczególnych pożyczkodawców zostają zniwelowane. Zostało to odzwierciedlone w poniższej tabeli opłat, która przedstawia koszt chwilówki w wysokości 1000,00 zł ze standardowym okresem spłaty równym 30 dni:

Firma

Kwota

Koszty

Suma spłaty

RRSO

SuperGrosz

1000,00 zł

199,00 zł

1199,00 zł

899,00%

Wonga

1000,00 zł

232,00 zł

1232,00 zł

1250,50%

ExtraPortfel

1000,00 zł

279,33 zł

1279,33 zł

1750,50%

Kredito24

1000,00 zł

282,88 zł

1282,88 zł

1971,50%

PandaMoney

1000,00 zł

282,88 zł

1282,88 zł

1971,50%

 

Uniwersalna stawka prowizji dla stałych klientów serwisu SuperGrosz wynosi 19,90% kapitału początkowego. Reprezentatywny przykład: zaciągając zobowiązanie w wysokości 1000,00 zł, klient ponosi koszty w kwocie 199,00 zł a suma spłaty wynosi 1199,00 zł. RRSO dla transakcji zawartej na powyższych warunkach wynosi 899,00%, co w kontekście pozabankowego sektora pożyczkowego stanowi o atrakcyjności oferty.

Standardowy wariant oferty Wonga wiąże się z prowizją w wysokości 232,00 zł, która przy kapitale początkowym równym 1000,00 zł skutkuje sumą spłaty wynoszącą 1232,00 zł i RRSO równym 1250,50%. Warto zaznaczyć, że lojalni klienci brytyjskiego pożyczkodawcy, których obejmuje program korzyści, zyskują dostęp do preferencyjnych stawek, które pozwalają obniżyć sumaryczny koszt zobowiązania.

Porównując pożyczki ratalne dostępne bez przelewu weryfikacyjnego, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wysokość raty. Ten czynnik ma decydujące znaczenie dla stabilności domowego budżetu. Optymalna wysokość miesięcznej raty nie powinna przekraczać 1/4 miesięcznych zarobków netto. Poniższa tabela zawiera cztery reprezentatywne przykłady. Różnice w warunkach finansowych proponowanych przez czterech pożyczkodawców są nieznaczne.

Firma

Okres spłaty

Kwota

Koszt

Suma spłat

Wysokość raty

Monedo Now

12 mies.

3000,00 zł

1443,00 zł

4443,00 zł

370,25 zł

Wonga

12 mies.

3000,00 zł

1452,90 zł

4452,90 zł

371,08 zł

Zaplo

12 mies.

3000,00 zł

1815,00 zł

4815,00 zł

401,25 zł

SuperGrosz

12 mies.

3000,00 zł

1815,00 zł

4815,00 zł

401,25 zł

 

Pierwsze miejsce przypada Monedo Now. Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 3000,00 zł na okres 12 miesięcy jest związane z ratą w wysokości 370,25 zł miesięcznie. Koszt, który ponosi klient w trakcie obowiązywania umowy, zamyka się w kwocie 1443,00 zł. Suma spłat dokonywanych w systemie ratalnym wynosi 443,00 zł. Konsument, który wybierze ofertę Wonga, zapłaci zaledwie o 9,10 zł więcej. Koszty wynikające z tabeli opłat opiewają na 1452,90 zł, przez co suma spłat zamyka się w kwocie 4452,90 zł. Po rozbiciu tej kwoty na 12 pojedynczych płatności, otrzymujemy ratę równą 371,08 zł.

Zaskakująca wiadomość: koszty zobowiązania zaciąganego w serwisach SuperGrosz i Zaplo są identyczne: pożyczka długoterminowa na kwotę 3000,00 zł z okresem kredytowania 12 miesięcy to koszt rzędu 1815,00 zł. Klient spłaca w sumie 4815,00 zł, a pojedyncza rata wynosi w tym przykładzie 401,25 zł. Z przeprowadzonego porównania wynika, że klient, który zdecyduje się na Monedo Now, co miesiąc zaoszczędzi równowartość 31,00 zł względem klientów konkurencyjnych serwisów.

Podsumowanie

Zobowiązania zaciągane bez przelewu weryfikacyjnego są wygodnym i szybkim sposobem na zasilenie konta dodatkową gotówką. Proces wnioskowania zostaje skrócony do minimum poprzez wyeliminowanie konieczności przedstawienia zaświadczeń o wysokości dochodów. Przyspieszenie procesu analizy zdolności kredytowej pozwala uzyskać natychmiastową, wstępną decyzję pożyczkodawcy. Skorzystanie z powyższego opracowania pozwala wybrać optymalne rozwiązanie, zarówno w krótkoterminowej jak i długoterminowej perspektywie. W krótkoterminowej perspektywie najbardziej preferencyjne warunki finansowe oferuje ExtraPortfel, pozwalając nowym klientom pożyczyć do 2000 zł nawet na 45 dni z zerowym oprocentowaniem. Zasady są przejrzyste: otrzymujesz od firmy 2000 zł i zwracasz 2000 zł w wyznaczonym terminie, dzięki czemu nie ponosisz jakichkolwiek kosztów. Dominacja Monedo Now w segmencie zobowiązań spłacanych w systemie ratalnym jest bezdyskusyjna: elastyczne warunki finansowe pozwalają dopasować wysokość raty do indywidualnej sytuacji finansowej konsumenta. W reprezentatywnym przykładzie (3000 zł na 12 miesięcy) pożyczka Monedo Now okazała się najtańsza.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku wystarczy przygotować dowód osobisty – zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty poświadczające dochody stają się zbędne dzięki usługom takim jak Instantor i Kontomatik. Warto pamiętać, że ostateczne warunki finansowe transakcji są ściśle uzależnione od terminowej spłaty. Uporczywe unikanie zwrotu zobowiązania może skutkować przekazaniem sprawy do windykacji wewnętrznej, bądź przekazania sprawy zewnętrznemu podmiotowi. Spóźnianie się ze spłatą uprawnia pożyczkodawcę do naliczenia odsetek karnych w ustawowej wysokości 14,00% w stosunku rocznym. Przygotowane przez Midas24 zestawienie będzie konsekwentnie rozszerzane o kolejne instytucje pożyczkowe, które dołączą do grona firm stosujących innowacyjne technologie w procesie weryfikacji klienta.