Logo Text Goes Here

 

 • Naszą misją jest zapewnienie konsumentom rzetelnego i obiektywnego źródła zweryfikowanych informacji o rynku pożyczkowym w Polsce.
 • Aktywnie monitorujemy działania instytucji pożyczkowych i starannie selekcjonujemy oferty spełniające rygorystyczne kryteria dotyczące transparentności, warunków finansowych i przestrzegania dobrych praktyk rynkowych.
 • Analizy oraz zestawienia przygotowywane przez Midas24 codziennie pomagają pożyczkobiorcom podejmować korzystne decyzje finansowe.
 • Kolejną, integralną częścią bieżącej działalności naszego zespołu jest ostrzeganie przed serwisami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów poprzez wprowadzenie klientów w błąd odnośnie opłat i charakteru świadczonych usług.

 • Wizja przyświecająca twórcy portalu i podzielana przez wszystkie osoby zaangażowane w projekt zakłada utrzymywanie wysokich standardów w kontekście instytucji finansowych rekomendowanych przez portal oraz bezkompromisowe piętnowanie praktyk stojących w sprzeczności z branżową etyką.

 

 • Wymiar edukacyjny naszej działalności opiera się na dbałości o odpowiedni poziom merytoryczny publikacji, poruszanie tematów ważnych z punktu widzenia interesu społecznego, promowanie prawidłowych postaw konsumenckich oraz stosowanie uniwersalnych, obiektywnych kryteriów wobec recenzowanych podmiotów.

 • Długoterminowe cele postawione przed portalem zakładają promowanie zasad odpowiedzialnego pożyczania, zwiększanie świadomości konsumentów w dziedzinie finansów osobistych oraz promowanie dobrych praktyk i transparentności w obszarze rynku pożyczkowego.
 • Docelowo Midas24 ma zweryfikować i zrecenzować wszystkich pożyczkodawców działających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów wpisanych do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Równolegle toczą się prace nad sporządzeniem wyczerpującej listy serwisów, które wprowadzają klientów w błąd, imitując instytucje finansowe i wyłudzając bezpodstawnie opłaty od konsumentów.

 • Edukacyjny i informacyjny charakter projektu zakłada, że autorzy publikują pro publico bono i nie pobierają bezpośrednio wynagrodzenia od właściciela serwisu ani od pośrednio od firm pożyczkowych.
 • Współpraca z sieciami partnerskimi (afiliacja) służy pokryciu kosztów funkcjonowania serwisu oraz obsługi prawnej portalu.
 • O ewentualnych zmianach dotycząc komercyjnego wymiaru działalności serwisu będziemy informować czytelników z wyprzedzeniem.
 • Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu i dostęp do naszych zestawień, analiz, publikacji i pozostałych materiałów był, jest i będzie darmowy.

Zespół Midas24 tworzą:
Ólafur Guðmundsson Właściciel i administrator serwisu

Odpowiada za techniczne aspekty funkcjonowania serwisu. Ponad wszystko ceni sobie prywatność. Jego pasją jest groundhopping, czyli - w wolnym tłumaczeniu - zwiedzanie stadionów piłkarskich. Fanatyczny kibic FH Hafnarfjörður.

Jeremi Dobrowolski Założyciel i twórca serwisu; główny analityk ds. rynku pożyczkowego

Doświadczenie zdobyte podczas pracy dla wiodących firm pożyczkowych w USA pozwala mu prześwietlać tajniki ich polskich naśladowców i ujawniać je konsumentom. Autor ponad 150 publikacji dotyczących rodzimego rynku pożyczkowego i działających na nim podmiotów.

Ola Dobrowolska Główny analityk ds. produktów finansowych

Zdobywała doświadczenie jako doradca finansowy w Illinois, specjalizując się rynku kredytów subprime. Aktualnie zajmuje się projektowaniem i udoskonalaniem systemów analizujących zdolność kredytową. Obecnie prowadzi prace badawcze z zakresu psychologii konsumenckiej i teorii podejmowania decyzji.