Logo Text Goes Here

Czy niskie bezrobocie, wzrost płac i transfery socjalne doprowadzą do odpływu klientów z sektora pożyczkowego do bankowego?