Logo Text Goes Here

Pożyczki udzielane bez weryfikacji zdolności kredytowej są sprzeczne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE